01_032

“ก่อนเข้ามาเรียนอยากรู้จักตัวเอง อยากอ่านพฤติกรรมของคน ซึ่งได้ข้อคิดหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ เช่น ออโตไพล็อต ที่นำมาปรับใช้กับพฤติกรรมของครอบครัวและลูก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานปัจจุบัน”

คุณสาโรจน์