01_007

“ได้ลองนำวิธีการมาปรับใช้ และมีผู้บริหารหลายๆคน ลองเปลี่ยน แค่เข้าใจตัวเอง ซึ่งผมมีการวางแผนในแต่ละเรื่อง การสร้างโค้ชในองค์ พนักงานจะโค้ชเก่ง ต้องโค้ชคนอื่นด้วย ได้สร้างการรองรับการ Training ขึ้นมา ซึ่งคลาสนี้ก็ได้เห็นกระบวนการ เรียนรู้ความคิดของคนอื่นว่าคิดอย่างไร และได้ไอเดียกลับมา”

นพ. ระวีวัฒน์