01_287

“คลาสนี้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมาย ใน Nature ของตัวเอง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงาน และคนอื่นๆ และเพื่อนร่วมงาน”

คุณเอ็ม