POD13002

“ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเอ็นเนียแกรม การวิเคราะห์ตัวเอง ซึ่งทำให้เห็นผลลัพธ์ในด้านบวก เรารู้จักตัวเอง พัฒนาตัวเอง แล้วลองโค้ชคนอื่น พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุด นำไทฟ์ที่ต้องการมาพิชิตเป้าหมายของเรา คือสิ่งที่ได้เรียนรู้”

คุณแอล