ENNEAGRAM_200301_0068

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้ทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งตามแบบเอ็นเนียแกรม ทั้ง 9 ไทพ์ พัฒนาการสื่อสารได้ดีมากขึ้น เข้าใจการปรับตัวเข้ากับแต่ละคน ทำให้เรารู้ว่า Smart goals ที่สำเร็จทำอย่างไร คอร์สนี้เป็นช่วงเวลาที่ได้ความรู้นำไปปรับใช้ชีวิตในหลายๆด้าน

หมอนิว