c7557520cae6670c0ab45877eeb5f9d09_4620693218515087183_200301_0034

ปัญหาคือเป็นคนที่คิดเยอะ เลือกเยอะ ไม่รู้จะทำไรดี แล้วไม่ลงมือทำ แล้วพอมาเรียนที่นี่อ่ะค่ะ มันทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไร เริ่มตั้งแต่ตอนทำ vision board มันไปตอกย้ำคุณค่าจริงๆว่าเราต้องการอะไร

Khemigka Thungkewthanakul