9O6A4771

ที่พลอยมาเรียนก็กะว่าจะนำไปใช้กับการทำงานเพราะเรามีลูกน้องหลายคน มาเรียนก็ได้ตกผลึกหลายเรื่อง มาเรียนนี่ได้อะไรหลายๆอย่าง อย่างเรื่อง belief กับความจริง ก็จะไม่มองตรงอุปสรรคละ จะเดินหน้าต่อกับการโค้ชค่ะ

Ploypaphas Namvichaisirikul