9O6A4777

โค้ชนิดาจะเน้นเรื่อง action อันนี้ให้เครดิตกับโค้ชเลย มันทำให้เรามี action plan ที่มันชัด มันทำให้เราเริ่มต้นได้เลย โดยปราศจากความขี้เกียจและการผัดวันประกันพรุ่งที่ไทพ์ 7 จะเป็น

Trinnaran Asawawaranon