9O6A4778

ตอนแรกมาเรียนก็คิดว่าจะได้ในส่วนของ content แต่สรุปว่ามันได้มากกว่านั้นอ่ะค่ะ ได้มุมมอง ทัศนคติ ในการเป็นโค้ช และความเชื่อมั่นในการเป็นโค้ช และทำให้เราได้เห็นไทพ์ของตัวเองว่ามันมีข้อเสียยังไงบ้างและจะพัฒนาตัวเองให้เป็น best version ได้ยังไง ทำให้เรามีเป้าหมายที่จะส่งต่อให้กับผู้คนได้มากขึ้น

Acha Liwcharoen