9O6A4817

ตั้งใจมา update เครื่องมือโค้ชชิ่งใหม่ๆ แต่พอเข้าวันที่ 2 คือมันไม่ใช่แค่นั้น มันเป็นเรื่องของการ develop ตัวเอง และทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเรามีศักยภาพมากกว่าที่เรามั่นใจมาจากที่บ้านอีกด้วยซ้ำ และ gap ที่เราต้องไปพัฒนาและต้องเติม

Saranya Watanasirisuk