c7557520cae6670c0ab45877eeb5f9d09_4620693218515087407_200301_0038

สิ่งที่ได้จากโปรแกรมนี้คือเครื่องมือที่หลากหลายที่เราจะนำไปประยุกต์กับการโค้ช และการสอนกอล์ฟ ชอบการโค้ชที่ลึกมากขึ้น และชอบที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบอัตโนมัติของเรา ได้เห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ

Supipat Koysiriphong