c7557520cae6670c0ab45877eeb5f9d09_4620693218515087183_200301_0044

จากคอร์สนี้ นิดาได้เห็นโลกอีกอันหนึ่ง คือเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เราได้เรียน ที่คนส่วนน้อยรู้จักภาษานี้ แต่คนทุกคนมีภาษานี้ นิดารู้สึกว่ามาคอร์สนี้ได้เปิดโลกให้เราพูดภาษานี้เป็นและ communicate เป็น

Vanida Golten