9O6A5042

ประทับใจคอร์สEnneagramมากค่ะ ได้เรียนรู้การพัฒนาตนเอง และทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วย โค้ชนิดาเป็นโค้ชที่แนะนำแนวทางแก่ผู้เรียนอย่างจริงจัง ทำให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหาที่แท้จริงของตัวเอง และที่สำคัญก็คือเราได้ฝึกโค้ชตัวเองทุกวัน เพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จ เป็นคอร์สที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ

Sukkamon Tanthana