ทักษะที่สำคัญสำหรับการโค้ช

b04

วันนี้จะมาแบ่งปันให้ฟังเกี่ยวกับทักษะสำคัญหลายๆอย่างที่คนเป็นโค้ชต้องมีนะคะ

1. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจคือพื้นฐานสำคัญสำหรับการโค้ชที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เราลองนึกถึงตัวเราเองก็ได้ ถ้าหากว่าเราไม่ไว้ใจคนตรงหน้าเรา…เราจะอยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังไหม?

หลายครั้งเรามักจะได้ยินผู้บริหารในองค์กร หรือโค้ชฝึกหัด บอกว่าการโค้ชไม่เห็นจะเวิร์ค ไม่เห็นได้ผลเลย พอกลับไปดูดีๆเรามักพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากพื้นฐานที่สำคัญยังขาดหายไป นั่นก็คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ยังไม่มากพอ เมื่อผู้ที่มารับการโค้ชนั้นมีความรู้สึกไม่ไว้ใจคนที่เป็นโค้ช แน่นอนว่า เวลาที่เขาจะเล่าอะไรเขาก็เล่าไม่หมด เขากลัวจะถูกตัดสิน หรือกลัวผลกระทบว่า สิ่งที่เขาเล่าออกไปจะส่งกระทบต่อหน้าที่การงานหรือโบนัสของเขาหรือเปล่า โดยเฉพาะในองค์กรที่คนเป็นโค้ชอาจจะเป็นคนที่ได้ร่วมงานกัน หรือเป็นเจ้านายของผู้ที่ได้รับการโค้ช กุญแจสำคัญคือคนที่เป็นโค้ช จะต้องแสดงให้ผู้ได้รับการโค้ชเข้าใจว่า ทุกอย่างที่คุยกันใน session การโค้ช จะถูกรักษาเป็นความลับ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและผลตอบแทนใดๆ และผู้ที่เป็นโค้ช จะต้องสวมหัวใจแห่งการเป็นโค้ช โดยเอาเป้าหมายของผู้ได้รับการโค้ชเป็นที่ตั้งเสมอ ไม่ใช่ใช้การโค้ชเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ชทำตามสิ่งที่ตนเองต้องการ

2. การฟังเชิงลึก และการจับประเด็น

เวลาที่คนมาโค้ช สิ่งที่เขาเล่าว่าเป็นปัญหา..ส่วนใหญ่แล้วมักไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง คนที่เป็นโค้ชต้องมีทักษะการฟังเชิงลึก เพื่อที่จะฟังให้ได้ยินถึง สิ่งที่ผู้ได้รับการโค้ชต้องการ อะไรคือความฝันของเขา อะไรคือสิ่งที่เขารัก อะไรคือสิ่งที่เขาให้คุณค่า สิ่งที่เขากลัว สิ่งที่เป็นอุปสรรคและความท้าทายสำหรับเขา เราต้องฟังและจับประเด็นภาพรวมให้ได้

3. การสะท้อนกลับถึงสิ่งที่จับประเด็นสำคัญได้

เมื่อเราฟังและจับประเด็นเรื่องราวได้ เราก็จะสามารถสะท้อนกลับให้ผู้ได้รับการโค้ชฟังและนำไปคิดต่อเพื่อตกผลึกและเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและสถานการณณ์ของตัวเขาเองได้ 

4. การตั้งคำถาม

ในภาษาโค้ชเราเรียกคำถาม coaching ว่าคำถาม​ Powerful Questions หรือว่าคำถามทรงพลังนั่นเอง มันทรงพลังยังไงน่ะเหรอ มันทรงพลังเพราะว่า มันเป็นคำถามที่เราไม่ถามกันในบทสนทนาทั่วๆไป คำถามในบทสนทนาทั่วไป เรามักถามคำถามเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ อุปสรรค ปัญหาของเจ้าของเรื่อง แต่คำถามทรงพลัง เป็นคำถามที่ถามเพื่อให้เจ้าของเรื่องได้คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน มองเห็นมุมมองที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อน เพื่อที่จะหาคำตอบให้กับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับการโค้ชมากยิ่งขึ้นนะคะ

– นิดา