POD12741

ENTER SOME WORD

“ค่อนข้างตอบโจทย์เนื้อหาที่เรียน ดีมากและทำให้รู้อย่างลึกซึ่งแต่ละคนเป็นแบบไหนคิดอย่างไร”

คุณเยลหลี

01_032

ENTER SOME WORD

“ก่อนเข้ามาเรียนอยากรู้จักตัวเอง อยากอ่านพฤติกรรมของคน ซึ่งได้ข้อคิดหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ เช่น ออโตไพล็อต ที่นำมาปรับใช้กับพฤติกรรมของครอบครัวและลูก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานปัจจุบัน”

คุณสาโรจน์

POD12965

ENTER SOME WORD

“สิ่งที่สำคัญคือพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น”

คุณเบน

01_007

ENTER SOME WORD

“ได้ลองนำวิธีการมาปรับใช้ และมีผู้บริหารหลายๆคน ลองเปลี่ยน แค่เข้าใจตัวเอง ซึ่งผมมีการวางแผนในแต่ละเรื่อง การสร้างโค้ชในองค์ พนักงานจะโค้ชเก่ง ต้องโค้ชคนอื่นด้วย ได้สร้างการรองรับการ Training ขึ้นมา ซึ่งคลาสนี้ก็ได้เห็นกระบวนการ เรียนรู้ความคิดของคนอื่นว่าคิดอย่างไร และได้ไอเดียกลับมา”

นพ. ระวีวัฒน์

01_223

ENTER SOME WORD

“ด้วยผู้ถ่ายทอดที่สุดพลัง คอร์สนี้เรียนเพื่อพัฒนาตัวเอง ค้นพบสิ่งที่ใช่ ก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือ การนำไปใช้ให้ถูกทาง ถูกวิธี และถูกต้อง ให้ประโยชน์กับตัวเองและคนรอบข้าง ไม่ว่าคลาสนี้จะถูกหรือแพง สิ่งที่สำคัญคือ คุณค่าที่ถ่ายทอดออกไป”

คุณน้ำตาล

01_287

ENTER SOME WORD

“คลาสนี้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมาย ใน Nature ของตัวเอง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงาน และคนอื่นๆ และเพื่อนร่วมงาน”

คุณเอ็ม

POD13002

ENTER SOME WORD

“ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเอ็นเนียแกรม การวิเคราะห์ตัวเอง ซึ่งทำให้เห็นผลลัพธ์ในด้านบวก เรารู้จักตัวเอง พัฒนาตัวเอง แล้วลองโค้ชคนอื่น พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุด นำไทฟ์ที่ต้องการมาพิชิตเป้าหมายของเรา คือสิ่งที่ได้เรียนรู้”

คุณแอล

ENNEAGRAM_200301_0068

ENTER SOME WORD

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้ทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งตามแบบเอ็นเนียแกรม ทั้ง 9 ไทพ์ พัฒนาการสื่อสารได้ดีมากขึ้น เข้าใจการปรับตัวเข้ากับแต่ละคน ทำให้เรารู้ว่า Smart goals ที่สำเร็จทำอย่างไร คอร์สนี้เป็นช่วงเวลาที่ได้ความรู้นำไปปรับใช้ชีวิตในหลายๆด้าน

หมอนิว

9O6A4789

ENTER SOME WORD

จริงๆทุกคนควรมีโค้ช เพื่อความสำเร็จในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตเนี่ยะ สิ่งที่โค้ชทำที่เป็นพลังมากๆก็คือการกระตุ้นให้พวกเราทุกคนรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของตัวเอง สิ่งที่ผมต้องทำก็คือ นำสิ่งที่มีคุณค่าของเราไปมอบให้คนอื่น โดยเริ่มต้นเป็น trainer และใช้ประสบการณ์ของผมด้าน sale ที่ทำมาตลอดชีวิต

Kittisak Pimsane

9O6A4768

ENTER SOME WORD

สิ่งที่ได้คือได้รู้ว่าตัวเองเป็นไทพ์อะไร และได้ศึกษาว่าเราจะนำไปใช้กับ coachee ของเรา ว่าเค้าเป็นไทพ์อะไร นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ผมได้เพิ่มเลยคือการกระชับเวลากับสิ่งที่คิดว่าจะทำใน 5-10 ปี เป็นการทำตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

Pitipong Cheeranont